Omdat u waarschijnlijk niet alle dagen een woning koopt of verkoopt hebben wij voor u een aantal veel gebruikte termen en een aantal veel gestelde vragen uitgelegd en beantwoord. Hopelijk geeft een en ander wat duidelijkheid voor u. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u ze uiteraard altijd stellen.

Wat is 'kosten koper'?

Koopt u een woning ‘kosten koper' (k.k.) dan betaalt u de wettelijk verplichte overdrachtsbelasting (2%), en de kosten van de notaris voor het opmaken en inschrijven van de leveringsakte.

Voor wie werkt u eigenlijk?

De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Bent u de kopende partij, dan kan het voor u interessant zijn een aankopend makelaar in te schakelen.

Wanneer ben ik in onderhandeling? (I)

U bent in onderhandeling als de verkoper van een woning een tegenbod doet. Of als u uitdrukkelijk wordt gemeld dat u in onderhandeling bent. Overleg is dus nog geen onderhandeling. Twijfelt u, vraagt u het dan aan de makelaar.

Maar ik was eerst ... (Wanneer ben ik in onderhandeling? (II)

Bent u de eerste die belt voor een bezichtiging? Of doet u als eerste een bod? Dan bent u nog niet automatisch de eerste met wie de verkoper of makelaar onderhandelt. Daarover beslissen zij. Wel moeten ze u duidelijk maken wat de bedoeling is.

Kan ik nog terug? (Bedenktijd na aankoop van een woning)

Heeft u een woning gekocht en de koopovereenkomst is door u (als natuurlijk persoon) en de verkoper ondertekend, dan heeft u wettelijk nog drie dagen bedenktijd. Die gaan in zodra u of de notaris een afschrift van de akte heeft ontvangen.

Bied ik de vraagprijs, is de woning dan voor mij?

Biedt u de vraagprijs, dan heeft u nog niet het recht de woning te kopen. De verkoper beslist of hij een bod accepteert (ook als dat de vraagprijs is).

Kan dit zomaar? (Wijzigen van de verkoopmethode)

De makelaar mag, net als u, stoppen met de onderhandelingen. Ook mag hij tijdens de onderhandelingen kiezen voor een andere verkoopmethode (biedprocedure).

Mag ik de verkoopprijs verhogen tijdens onderhandelingen?

U mag als verkoper de vraagprijs verlagen of verhogen tijdens de onderhandelingen. Bent u de koper, dan mag u ook uw bod tijdens de onderhandelingen verlagen of verhogen.

Zó duur? (Extreem hoge verkoopprijs)

De verkoper bepaalt in overleg met de makelaar de verkoopprijs van de woning. U onderhandelt als koper over de prijs, maar de verkoper beslist. En dat geldt voor alle aspecten van de verkoopprocedure.

Wat kost een makelaar?

Makelaars bepalen zelf hun tarieven. Bespreek dus vooraf welke diensten u verwacht en welke tarieven daarvoor gelden.

Wat kost het afsluiten van een hypotheek?

Sluit u een hypotheek af, dan houdt u rekening met administratiekosten, afhandelingskosten, taxatiekosten en notariële kosten.

Wat is een optie?

Krijgt u een optie, dan maakt u gebruik van een bepaalde bedenktijd. In die periode beslist u of u een woning wilt (en kunt) kopen. Zolang u de optie heeft, wordt in principe de woning niet aan anderen verkocht. Of u een optie krijgt, beslissen de verkoper en/of makelaar.

Wat betekent vrij op naam?

De wettelijk verplichte kosten zijn inbegrepen in de koopsom (overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en notariskosten). De hypotheekkosten vallen hierbuiten.

Wat houdt een taxatie in?

Wordt uw woning getaxeerd, dan beoordeelt een taxateur uw woning op een aantal punten en brengt daarover rapport uit met een waardeoordeel. Een taxatieopdracht is niet hetzelfde als een bouwkundige keuring.